Presentació

El Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES) està reconegut pel Govern de Catalunya com a grup consolidat (Ref. 2017 SGR 382). És un grup compost per investigadors, professors col·laboradors, becaris i estudiants de doctorat que estan interessats en l’estudi de l’esport i les activitats físiques contemporànies com a fenomen social en el context europeu i, amb un èmfasi especial a Catalunya.

Les seves línies de recerca són:

1. Educació Física i esport en edat Escolar

2. Innovació i psicologia en el rendiment esportiu

3. Esport, intervenció social i cooperació

4. Sports Management: organitzacions, projectes i instal·lacions

5. Història i moviments socials en l’esport

6. Polítiques esportives i ciutadania

 
L’aportació al grup d’investigadors de diferents àmbits fan possible l’ús veritable d’instruments variats i d’una perspectiva interdisciplinària.

El GRIES planteja projectes de recerca en xarxa amb la participació d’universitats de diferents procedències, organitza congressos internacionals i acull doctorands i investigadors estrangers interessats en la recerca social de l’esport a Catalunya i a Barcelona. Actualment, des del grup s’estan dirigint 16 tesis doctorals, un projecte de recerca amb 8 universitats implicades i una xarxa de recerca sobre Història de les dones i l’esport. El grup genera desenes d’articles científics indexats en bases de dades nacionals i internacionals, capítols de llibre i llibres.

Principals línies de recerca – ESPORT, CULTURA i LLEURE

Dedicació principal dels investigadors i col·laboradors

NOTÍCIES